Vergoeding

Podologie is een zeer doeltreffende therapie gebleken. Daarom heeft een aanzienlijk aantal zorgverzekeraars producten en diensten van registerpodologen die aangesloten zijn bij de stichting LOOP in hun vergoedingenpakket opgenomen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het verzekeringspakket en de polisvoorwaarden. U kunt bij twijfel contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 
Op de site van Stichting LOOP, het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie, is ook informatie vinden over de vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars. U kunt op eigen initiatief naar een podoloog toe. Of u een verwijsbrief nodig heeft, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.